Nurses-300×178

102 nursing aids claim discrimination

A total of 102 nursing aids have filed a judicial protest claiming they cannot be given a promotion due to conditions that have been “imposed” on them, which prevent them from being promoted to Scale 13. The nursing aids claim that this amounts to discrimination because other employees doing the same work are not bound…

Details
smddbe7-300×199

Dentists ‘left patient in constant pain’

A woman who claims to have been permanently disabled by two dentists, including an MP, yesterday filed a judicial letter giving them four days to pay her compensation. Nathalie Bartolo, 48, of Pembroke said she had first been treated privately by Jeffrey Pullicino Orlando and then by Alexander Azzopardi, in this case both privately and…

Details
ST_Microelectronics-300×300

Kumpens wara tkeċċija mill-ST Microelectronics

B’sentenza mogħtiija fil-25 ta’ Novembru 2010, it-Tribunal Insutrijali ikkundanna lill-ST Microelectronics tħallas kumpens ta’ €4,077 lil impjegat li kien shopsteward tal-GWU wara li l-kumpanija kienet keċċietu inġustament. Il-kumpanija kienet akkużatu li ta kummenti lil ġurnal dwar it-tneħħija tad-D Shift mill-ST iżda ma rnexxiliex tipprova li kien il-ħaddiem partikolari li tkellem mal-ġurnalist. Il-kumpanija ilmentat li l-kummenti…

Details
20111027-101932 (1)

Report: €35,109 lil infermieri diskriminati

Permezz ta’ sentenza fl-ismijiet Joseph Attard et vs Direttur Ġenerali tas-Saħħa, mogħtija fl-14 ta’ Ottubru 2010, il-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili ppresjeduta mill-Imħallef Abigail Lofaro kkundannat lid-Direttur Ġenerali tas-Saħħa jħallas kumplessivament is-somma ta’ €35,109.32 lil infermieri membri tal-General Workers’ Union li ġew imċaħħdin mid-dritt li jagħmlu l-overtajm għax kienu qegħdin isegwu direttiva tal-unjin. L-infermieri kienu ressqu ċitazzjoni…

Details
BZA2_Balzan-300×186

Court provisionally stops changes to central local plan

The planning authority has been stopped from amending the central Malta local plan after a court upheld a developer’s request for a warrant of prohibitory injunction. The provisional court ruling was delivered after the owners of a Balzan site – Mario, Pauline and Malcolm Mallia – filed a request for the warrant in the Civil…

Details