Haddiem tal-BIM jerbah fl-Appell wara tkeccija mill-impjieg